Privacy statement | Sourcetronic pompbesturing

I. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is

Sourcetronic GmbH
Algemeen directeur Jens S. Röhrßen
Fahrenheitstr. 1
28359 Bremen

Telefoon: +49 (0) 421 277 9999
Fax: +49 (0) 421 277 9998
E-mail: info@pumpensteuerung.com

II Algemene informatie over gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Informatie over de reikwijdte, het doel en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de respectieve secties van dit privacybeleid.

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak is voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

III Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.
De volgende gegevens worden verzameld:

a) Informatie over het type browser en de gebruikte versie
b) Het besturingssysteem van de gebruiker
c) De internetprovider van de gebruiker
d) Het IP-adres van de gebruiker
e) Datum en tijd van toegang
f) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
g) websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 lit. f) GDPR. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

Opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. We gebruiken de gegevens ook om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens worden in deze context niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden. Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f) GDPR.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Meer opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bellende klant te identificeren.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

IV. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd. We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze functies vereisen dat de browser wordt herkend, zelfs nadat een pagina is gewijzigd. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De bovengenoemde doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f) GDPR.

We gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken (cookies van derden). Meer informatie over de reikwijdte, het doel, de rechtsgrondslag en de bezwaarmogelijkheden is te vinden in de respectieve paragrafen van hoofdstuk VI van dit privacybeleid.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en doorgestuurd naar onze website. Als gebruiker hebt u daarom volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook worden geautomatiseerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt. Het verzenden van Flash-cookies kan niet worden voorkomen via de browserinstellingen, maar wel door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.

Houd er rekening mee dat u ook individueel kunt worden geïnformeerd over het plaatsen van cookies nadat u uw browser dienovereenkomstig hebt ingesteld en dus ook kunt beslissen of u deze cookies accepteert.

Je kunt hulp hierover vinden in het betreffende helpmenu van je browser onder de volgende links:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/topic/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom:

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera:

https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

V. Contactformulier en e-mailcontact

Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker deze optie gebruikt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. De verzamelde gegevens zijn te vinden in het respectieve invoerscherm.

Als onderdeel van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres onder punt 1. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is art. 6 lid. 1 lit. f) GDPR. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b) GDPR.

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor het verwerken van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn/haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons worden in dit geval verwijderd.

VI Cookies van derden

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de “Google Analytics”-dienst, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd onder Iers recht en is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De op deze manier gegenereerde informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in zeldzame uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de websitebeheerder om uw gebruik van de website te analyseren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Het opslaan van cookies kan worden voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen. In dit geval is het echter mogelijk dat niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat gegevens die door de Google-cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Meer informatie is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Google op https://policies.google.com/terms?hl=de en in het privacybeleid van Google op

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Als je Google Analytics in het algemeen wilt blokkeren, raden we je aan de browser add-in “NoScript” of “Ghostery” te gebruiken.

Het verzamelen van gegevens door Google Analytics kan worden voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen:

Google Analytics uitschakelen

VII Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

  1. Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast hebt u recht op informatie over het doel, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers, de geplande duur van de opslag en het bestaan van verdere rechten, zoals correctie van de gegevens of het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit.

  1. Recht op correctie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De controller moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

  1. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te wissen wegens ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoekt om de beperking van de verwerking van uw gegevens, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen van uw bijzondere situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

  1. Recht op annulering

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd indien en voor zover aan de vereisten hiervoor is voldaan. De controller is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen.

Als de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en verplicht is op grond van art. Art. 17 lid. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 1 GDPR verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens wissen.

Het recht op wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid. 2 lit. h) en i en Art. 9 para. 3 GDPR;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 89 lid. 1 GDPR, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig zal schaden, of

(5) voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  1. Recht op informatie

U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over de ontvangers aan wie de verwerkingsverantwoordelijke heeft meegedeeld dat u uw recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking bij de verwerkingsverantwoordelijke hebt laten gelden.

  1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

  1. Recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) GDPR. 1 lit. e) of f) GDPR; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  1. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring volgens de gegevensbeschermingswetgeving

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wet op gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

  1. Recht op niet-geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft.

  1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

-Einde van het privacybeleid