De watervoorziening van een botanische tuin moet worden verzekerd met grondwater.

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin.

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling.

De watervoorziening van een botanische tuin moet worden verzekerd met grondwater.

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin.

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling.

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet het grondwater in de ontgravingsput worden verlaagd als het lager is dan het grondwaterpeil.

Onmiddellijke, automatische signalering van systeemfouten

Energiezuinig gebruik van de pompen dankzij krachtige pompregeling

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet het grondwater in de ontgravingsput worden verlaagd als het lager is dan het grondwaterpeil.

Onmiddellijke, automatische signalering van systeemfouten

Energiezuinig gebruik van de pompen dankzij krachtige pompregeling

Project om het grondwaterpeil permanent te verlagen om te voorkomen dat verontreinigd grondwater naar een drinkwatergebied stroomt.

Continue bewaking van de actuele meetwaarden door de 18 grondwatermeetpunten

Efficiënt pompgebruik gegarandeerd door frequentieregeling

Project om het grondwaterpeil permanent te verlagen om te voorkomen dat verontreinigd grondwater naar een drinkwatergebied stroomt.

Continue bewaking van de actuele meetwaarden door de 18 grondwatermeetpunten

Efficiënt pompgebruik gegarandeerd door frequentieregeling

Een winkelcentrum wordt geklimatiseerd met energie uit een geothermisch systeem.

Energie-efficiënte aansturing van de pompen door het geothermische systeem

Energie en kosten worden bespaard

Een winkelcentrum wordt geklimatiseerd met energie uit een geothermisch systeem.

Energie-efficiënte aansturing van de pompen door het geothermische systeem

Energie en kosten worden bespaard

Het systeem wordt bestuurd door een reeks schakelkasten met onder andere vijf krachtige frequentieregelaars en een PLC.

De relevante gegevens worden automatisch en in realtime geregistreerd en gedocumenteerd, zodat er onmiddellijk op problemen of storingen kan worden gereageerd.

Dankzij de frequentiegeregelde pompen werkt het systeem volledig energiezuinig.

Het systeem wordt bestuurd door een reeks schakelkasten met onder andere vijf krachtige frequentieregelaars en een PLC.

De relevante gegevens worden automatisch en in realtime geregistreerd en gedocumenteerd, zodat er onmiddellijk op problemen of storingen kan worden gereageerd.

Dankzij de frequentiegeregelde pompen werkt het systeem volledig energiezuinig.

Wanneer een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt verbouwd, moet het afvalwater van een stad tijdelijk worden omgeleid.

Betrouwbare en energiezuinige omleiding van afvalwater voor probleemloze reparatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Continue evaluatie van meetwaarden en onmiddellijke waarschuwing bij fouten of problemen

Wanneer een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt verbouwd, moet het afvalwater van een stad tijdelijk worden omgeleid.

Betrouwbare en energiezuinige omleiding van afvalwater voor probleemloze reparatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Continue evaluatie van meetwaarden en onmiddellijke waarschuwing bij fouten of problemen

De besturing van de pomp bevindt zich in een robuuste schakelkast met een overzichtelijke opstelling van bedieningselementen om de pomp te besturen en te controleren.

Energie-efficiëntie

Betrouwbare levering

De besturing van de pomp bevindt zich in een robuuste schakelkast met een overzichtelijke opstelling van bedieningselementen om de pomp te besturen en te controleren.

Energie-efficiëntie

Betrouwbare levering

Tijdens moderniseringswerkzaamheden in het kader van hoogwaterbescherming moest het besturingssysteem van een opvouwbare voetgangersbrug worden vervangen.

Na de werkzaamheden van Sourcetronic voldoet de voetgangersbrug weer aan de gestelde veiligheidsnormen.

Dankzij de modernisering is de brug nu technisch weer up-to-date en energiezuinig.

Tijdens moderniseringswerkzaamheden in het kader van hoogwaterbescherming moest het besturingssysteem van een opvouwbare voetgangersbrug worden vervangen.

Na de werkzaamheden van Sourcetronic voldoet de voetgangersbrug weer aan de gestelde veiligheidsnormen.

Dankzij de modernisering is de brug nu technisch weer up-to-date en energiezuinig.