Bewaking op afstand is een centraal element van veel pompregelsystemen. Het maakt het mogelijk om monitoring en, indien nodig, controle te centraliseren.

Dit wordt gerealiseerd door meetsensoren op of in het systeem, waarvan de waarden worden gecombineerd. Dit opent nog meer interessante mogelijkheden zoals onderhoud op afstand, bediening op afstand en alarmering op afstand.

  1. Onderhoud op afstand
  2. Langeafstandseffect
  3. Waarschuwing op afstand
  4. Afstandsbediening


Onderhoud op afstand

Onderhoud op afstand is het beheer van systemen vanaf locaties op afstand voor onderhoudsdoeleinden. Dit principe heeft verschillende voordelen:

  • Kostenbesparingen door korte afstanden
  • Personeelsbesparingen en meer efficiëntie in de technische afdeling
  • Snellere reactietijden, dus minder risico op downtime
  • Onderhoudstaken delegeren is mogelijk
  • Onderhoud op afstand kan worden uitgevoerd door specialisten

Om onderhoud op afstand mogelijk te maken, moet het systeem worden uitgerust met geschikte sensoren. Sensoren zijn de “ogen” van de technici. Als gevolg daarvan kunnen mensen alleen de gegevens controleren die de technologie voor hen beschikbaar maakt. Daarom is het belangrijk om bij de inbedrijfstelling van systemen zorgvuldig na te gaan welke sensoren nuttig zijn voor onderhoud en bediening op afstand.

Langeafstandseffect

Het effect op afstand beschrijft over het algemeen de invloed op een systeem vanaf een verre locatie. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om parameters zoals temperatuur, druk, debiet enz. in een proces te wijzigen. Als er voldoende gegevens en regelaars beschikbaar zijn, kunnen complete systemen ook op deze manier centraal worden geregeld. Het is ook mogelijk om de afstandsbediening te automatiseren en zo de bedrijfskosten nog verder te verlagen. Monitoring of webmonitoring is nauw verwant aan het effect op afstand – het tot op de minuut ophalen van sensorgegevens, eventueel inclusief visualisatie.

 

Waarschuwing op afstand

Waarschuwing op afstand is een onderdeel van bewaking op afstand. Hiervoor bepalen sensoren continu of discontinu specifieke meetwaarden. Als een waarde een vooraf gedefinieerde tolerantie overschrijdt, activeert het systeem automatisch een alarm. Afhankelijk van de vereisten kan het alarm verschillende gevolgen hebben: een automatische reactie of doorschakeling naar technisch personeel.

Bij pompbesturing is een alarm op afstand bijvoorbeeld belangrijk om te voorkomen dat de pomp droogloopt. De technici kunnen dan reageren als onderdeel van de afstandsbediening. Alarmen op afstand moeten worden onderscheiden van volledig geautomatiseerde systemen zoals noodstop, die ook in een pomp kunnen worden geïntegreerd.

 

Afstandsbediening

De afstandsbediening van systemen beschrijft de regeling en besturing van een systeem van buitenaf. Dit vereist uitgebreide automatisering en bewaking van het systeem. Zodra dit is vastgesteld, zijn er verschillende voordelen: lagere bedrijfskosten, minimale inspanning, korte reactietijden en toegang tot externe expertise indien nodig.