Datalogging verwijst naar het proces waarbij gegevens worden geregistreerd en opgeslagen op een opslagmedium.

Als sensorsystemen worden uitgebreid met een datalogger, kunnen meetwaarden zoals temperatuur, waterpeil of druk over een bepaalde periode worden geregistreerd en opgeslagen. Deze gegevens kunnen dan later worden geanalyseerd. Dit geeft belangrijke informatie over het tijdelijke gedrag van een systeem.

  1. Water boek
  2. Gegevenslogger waterniveau
  3. Meerkanaals datalogger
  4. Sensorlogger

Water boek

Er moeten waterregisters worden bijgehouden voor waterlichamen in overeenstemming met artikel 87 van de Wet op de waterhuishouding (WHG).

De volgende punten moeten worden ingevoerd:

  • Vergunningen verleend onder de WHG
  • Autorisaties
  • Oude rechten en oude machten
  • Goedkeuringsbesluiten en stedenbouwkundige vergunningen
  • Waterbeschermingsgebieden – risicogebieden
  • Aangewezen overstromingsgebieden

In de meeste deelstaten in Duitsland zijn de lagere waterschappen verantwoordelijk voor het bijhouden van de waterregisters. Een uitzondering is Noordrijn-Westfalen, waar de districtsbesturen het respectieve waterregister bijhouden.

Met datalogging kan een waterlogboek elektronisch worden beheerd.

Gegevenslogger waterniveau

Op het gebied van pompbesturing zijn dataloggers voor het waterniveau bijzonder interessant. Ze registreren bijvoorbeeld vulniveaus of temperaturen op gespecificeerde meettijden. Dergelijke dataloggers worden onder andere gebruikt voor grondwaterputten en in technische omgevingen.

Gericht dataloggen geeft informatie over het verbruik en de prestaties van de technologie, maar kan ook informatie geven over de algemene omgeving van stromen, rivieren of meren. Last but not least vormen dataloggers in combinatie met vulniveausensoren de basis voor de facturering van verbruiksartikelen.

 

Meerkanaals datalogger

Meerkanaals dataloggers bieden tal van toepassingsmogelijkheden. Ze registreren de gegevens van verschillende meetpunten op een centrale locatie en kunnen deze opslaan. Bovendien kunnen met een meerkanaals datalogger signalen worden berekend. Als onderdeel van de procestechnologie kan het ook betrokken zijn bij de besturing van het systeem.

Voor latere evaluatie is het mogelijk om het apparaat op een pc aan te sluiten en de gegevensregistratie te visualiseren. Er zijn verschillende toepassingen voor dit doel.

 

Sensorlogger

Voor datalogging van speciale meetwaarden is het mogelijk om de datalogger en de overeenkomstige sensor in één apparaat te combineren. Zo kunnen bijvoorbeeld temperaturen over een langere periode worden geregistreerd zonder veel technische inspanning.

Opslagbeveiliging is een belangrijk onderwerp voor elke datalogger. Voor eenvoudige sensorloggers worden meestal stroomonafhankelijke opslagmedia gebruikt; voor grotere systemen vindt de opslag plaats op een centrale locatie met back-up.