WATERVOORZIENING VOOR EEN BOTANISCHE TUIN

Watervoorziening garanderen met frequentiegeregelde pompen

WATERVOORZIENING VOOR EEN BOTANISCHE TUIN

Watervoorziening garanderen met frequentiegeregelde pompen

FOTOGALLERIJ

PROJECTBESCHRIJVING

Het grondwater wordt in een reservoir gepompt, van waaruit drie pompen de waterdruk in een ringleiding handhaven. Deze loopt door de botanische tuin en heeft verschillende opstappunten. Het vulniveau van dit reservoir wordt gecontroleerd met ultrasone sensoren. Als het waterpeil onder een bepaalde grens zakt, wordt drinkwater naar het reservoir gevoerd om een ononderbroken watertoevoer te garanderen.

De vier pompen worden elk aangestuurd door een krachtige frequentieregelaar. Deze bevinden zich in een robuuste externe schakelkast, waarin zich ook de PLC bevindt die het systeem bestuurt. Daarnaast bevindt zich nog een externe schakelkast waarin het drinkwater wordt getransporteerd.

Zowel het debiet van het grondwater en het drinkwater als de waterdruk van de ringleiding, die als richtwaarde dient, worden gemeten door geschikte sensoren.
Er is een besturingskast in het operatiegebouw van de botanische tuin die gebruikt kan worden om het systeem te bedienen. De communicatie met de buitenbesturingskasten verloopt via een radioverbinding.

PROJECTBESCHRIJVING

Het grondwater wordt in een reservoir gepompt, van waaruit drie pompen de waterdruk in een ringleiding handhaven. Deze loopt door de botanische tuin en heeft verschillende opstappunten. Het vulniveau van dit reservoir wordt gecontroleerd met ultrasone sensoren. Als het waterpeil onder een bepaalde grens zakt, wordt drinkwater naar het reservoir gevoerd om een ononderbroken watertoevoer te garanderen.

De vier pompen worden elk aangestuurd door een krachtige frequentieregelaar. Deze bevinden zich in een robuuste externe schakelkast, waarin zich ook de PLC bevindt die het systeem bestuurt. Daarnaast bevindt zich nog een externe schakelkast waarin het drinkwater wordt getransporteerd.

Zowel het debiet van het grondwater en het drinkwater als de waterdruk van de ringleiding, die als richtwaarde dient, worden gemeten door geschikte sensoren.
Er is een besturingskast in het operatiegebouw van de botanische tuin die gebruikt kan worden om het systeem te bedienen. De communicatie met de buitenbesturingskasten verloopt via een radioverbinding.

FOTOGALLERIJ

DISCIPLINE & VOORDELEN

Irrigatie: De watervoorziening van een botanische tuin moet worden verzekerd met grondwater.

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling

GEGEVENS EN FEITEN

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling

PRESTATIES

Projectplanning Schakelkastbouw Programmering Installatie & service

Projectplanning en ontwerp van de besturingskasten

Schakelkasten gebouwd en installatie ter plaatse

De potentiële egalisatie vaststellen

De kabelverbindingen met de putschacht en het reservoir maken

Antennes voor radiorelaisverbinding geïnstalleerd tussen buitenverdeelkasten en bedrijfsgebouw

De PLC programmeren

Gestandaardiseerd testen en documenteren

Inbedrijfstelling op locatie

PRESTATIES

Projectplanning Schakelkastbouw Programmering Installatie & service

Projectplanning en ontwerp van de besturingskasten

Schakelkasten gebouwd en installatie ter plaatse

De potentiële egalisatie vaststellen

De kabelverbindingen met de putschacht en het reservoir maken

Antennes voor radiorelaisverbinding geïnstalleerd tussen buitenverdeelkasten en bedrijfsgebouw

De PLC programmeren

Gestandaardiseerd testen en documenteren

Inbedrijfstelling op locatie

DISCIPLINE & VOORDELEN

Irrigatie: De watervoorziening van een botanische tuin moet worden verzekerd met grondwater.

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling

GEGEVENS EN FEITEN

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling