SCHAKELKAST VOOR ONAFHANKELIJKE BLUSWATERVOORZIENING

Onafhankelijke bluswatertoevoer via schakelkast

SCHAKELKAST VOOR ONAFHANKELIJKE BLUSWATERVOORZIENING

Onafhankelijke bluswatertoevoer via schakelkast

FOTOGALLERIJ

PROJECTBESCHRIJVING

De besturing van de pomp bevindt zich in een robuuste schakelkast met een overzichtelijke opstelling van bedieningselementen om de pomp te besturen en te controleren.
Aangezien de stroomtoevoer naar de kast in noodgevallen onderbroken kan worden door het elektriciteitsnet, moet het mogelijk zijn om een generator aan te sluiten. Daarom is er ook een netomschakelaar in de schakelkast. Naast de schakelkast is een aansluitdoos geïnstalleerd waarop de generator indien nodig kan worden aangesloten.

Zowel de schakelkast als de aansluitdoos worden beschermd in een grotere schakelkast.

PROJECTBESCHRIJVING

De besturing van de pomp bevindt zich in een robuuste schakelkast met een overzichtelijke opstelling van bedieningselementen om de pomp te besturen en te controleren.
Aangezien de stroomtoevoer naar de kast in noodgevallen onderbroken kan worden door het elektriciteitsnet, moet het mogelijk zijn om een generator aan te sluiten. Daarom is er ook een netomschakelaar in de schakelkast. Naast de schakelkast is een aansluitdoos geïnstalleerd waarop de generator indien nodig kan worden aangesloten.

Zowel de schakelkast als de aansluitdoos worden beschermd in een grotere schakelkast.

FOTOGALLERIJ

DISCIPLINE & VOORDELEN

De aanzuighoogte voor pompen is om fysieke redenen beperkt. Daarom worden deepwellpompen gebruikt om het water uit de put omhoog te duwen als het waterpeil te laag is voor zuigpompen.
Als een onafhankelijke bluswatervoorziening moet worden verzekerd, kunnen ook dieptebronpompen nodig zijn.

Energie-efficiëntie

Betrouwbare levering

GEGEVENS EN FEITEN

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling

PRESTATIES

Projectplanning en ontwerp van de besturingskasten

Bouw van de schakelkasten

Gestandaardiseerd testen en documenteren

PRESTATIES

Projectplanning en ontwerp van de besturingskasten

Bouw van de schakelkasten

Gestandaardiseerd testen en documenteren

DISCIPLINE & VOORDELEN

De aanzuighoogte voor pompen is om fysieke redenen beperkt. Daarom worden deepwellpompen gebruikt om het water uit de put omhoog te duwen als het waterpeil te laag is voor zuigpompen.
Als een onafhankelijke bluswatervoorziening moet worden verzekerd, kunnen ook dieptebronpompen nodig zijn.

Energie-efficiëntie

Betrouwbare levering

GEGEVENS EN FEITEN

Autonome beveiliging van de watervoorziening voor de botanische tuin

Energiezuinig gebruik van de pompen door frequentieregeling