Ster-driehoek-start beschrijft de besturing van elektromotoren. Er is een circuit met magneetschakelaars waardoor een motor in eerste instantie ster geschakeld wordt wanneer deze wordt ingeschakeld. Na een bepaalde tijd, meestal gerealiseerd door tijdrelais, wordt de motor omgeschakeld van ster- naar driehoekschakeling. Deze regeling vermindert de aanloopstroom en het aanloopkoppel. Net als bij een directe start treden er stroompieken op. Deze zijn echter lager.
In plaats daarvan kan een softstarter of frequentieregelaar worden gebruikt om een motor aan te sturen.