Ideale pompregeling voor dompelmotorpompen

De dompelmotorpomp is een meertraps axiale centrifugaalpomp met hoge prestaties die verticaal wordt geïnstalleerd.

Er zijn strikte fysieke grenzen aan de aanzuighoogte van een pomp: Aangezien de gemiddelde druk van de atmosfeer op zeeniveau overeenkomt met die van een waterkolom van 10 meter, is het fysiek onmogelijk om deze aanzuighoogte van 10 meter te overschrijden, omdat de externe druk dan niet meer voldoende zou zijn om water in de leiding te persen, zodat er een vacuüm boven de waterkolom zou ontstaan.

De afbeelding is gemaakt met toestemming van Pleuger Industries GmbH Friedrich-Ebert-Damm 105 D – 22047 Hamburg.

Het is echter zeer tijdrovend en inefficiënt om bij de inlaat een vacuüm te genereren dat ook maar in de buurt komt van dit niveau, daarom zijn waterpompen hier meestal niet toe in staat, waardoor de mogelijke aanzuighoogte nog verder wordt beperkt. Daarentegen is het veel gemakkelijker om de druk bij de uitlaat te verhogen, omdat er geen harde fysieke bovengrens is voor de druk.

Het probleem kan daarom worden opgelost door de pomp het water niet uit de bovenkant van de diepe put te laten stromen, maar het van onderaf omhoog te laten stromen. Om dit efficiënt te bereiken, werd het ontwerp van de dompelmotorpomp ontwikkeld op basis van de met water gevulde dompelmotor, waarbij de aandrijfmotor samen met de waterpomp onder het permanente waterniveau wordt geïnstalleerd en wordt omringd door het te verpompen water en zelf wordt gevuld met water (of een andere onsamendrukbare vloeistof). Dit ontwerp wordt daarom ook wel een natloperpomp genoemd. Door de incompressibiliteit van het vulmedium is de pompmotor zelfs bestand tegen extreme externe druk en is er alleen een klein membraan nodig om de thermische uitzetting te compenseren. Omdat er geen hermetische asafdichting nodig is tussen de motor en de pomp, zoals het geval zou zijn bij een luchtgevulde motor, is de term natloperpomp ingeburgerd in de Engelstalige wereld.

Dompelpompen worden geïnstalleerd in putten, leidingen, boorgaten, schachten en bassins. Dit is het meest gebruikte type pomp voor deze toepassing. In tegenstelling tot een dompelpomp, die ook onder de waterlijn werkt, zijn ze permanent geïnstalleerd. Dompelmotorpompen zijn zeer schaalbaar, zowel wat betreft de diameter als het aantal pomptrappen. Ze zijn daarom verkrijgbaar in verschillende standaardmaten voor leidingen vanaf 3 inch (DN80) en in buitengewoon krachtige versies met meerdere megawatts bij debieten van meer dan 20000 m³/u of opvoerhoogtes van meer dan 800 meter. Ze zijn zeer efficiënt omdat het water niet hoeft te worden aangezogen.

De motor van een dompelmotorpomp bevindt zich onder de pomptrappen en wordt alleen gekoeld door het water dat eromheen stroomt. Daarom is een minimumsnelheid van meestal 30 Hz nodig om voldoende stroming voor koeling te garanderen. Aangezien het vermogen van de pomp afhankelijk is van de frequentie tot de derde macht, resulteert dit nog steeds in een groot regelbereik van ongeveer 1:5. De pompbesturing moet ook het waterniveau controleren om te voorkomen dat de pomp droogloopt en oververhit raakt.

Indien mogelijk moet er een sinusfilter worden geïnstalleerd in de pompbesturing voor dompelmotorpompen, omdat afgeschermde kabels meestal niet worden geleverd voor deze pompen. Om de verticale lagers te beschermen, moet een relatief korte opstarttijd van ongeveer 5 seconden worden geselecteerd voor de regeling.