POMPBESTURING VOOR IRRIGATIE

Irrigatie, beregening, waterbeheer – optimale doorstroming en perfecte druk in het systeem zijn net zo cruciaal voor eersteklas irrigatie als betrouwbaarheid en eenvoudige bediening. De betrouwbare SPC-pompbesturing met GPS-bewaking in de modulaire schakelkast buiten regelt de druk en het debiet op een voor de vraag geoptimaliseerde manier. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen op energie en water. Bovendien biedt de drukvermindering met zachte drukveranderingen door de speciale PID-regeling voor irrigatietoepassingen extra voordelen. Deze functies helpen het leidingsysteem te beschermen, wat resulteert in minder lekken en minder waterverlies. Het handige regelsysteem verlengt dus de levensduur van het leidingsysteem en verlaagt de investeringsbehoefte. Uit ervaring met veel irrigatietoepassingen blijkt dat de ST-frequentieomvormers in het SPC-pompregelsysteem naar verwachting 35% minder energie verbruiken in vergelijking met alternatieve pompregelsystemen.

AUTOMATISERING VAN IRRIGATIE

Geautomatiseerde irrigatie vermindert de hoeveelheid werk die nodig is en maakt zeer nauwkeurige irrigatie mogelijk. Manometers en meters controleren de systeemprestaties en stellen een diagnose van mogelijke problemen. Lage druk en/of verhoogde stroomsnelheden tijdens normaal bedrijf kunnen duiden op een lek. Betrouwbare besproeiingsregeling kan worden bereikt met twee soorten pompbesturingen: open-lussystemen en gesloten-lussystemen. Open-loop systemen ontvangen geen sensorische feedback van het besproeide gebied. De hoeveelheden en tijdstippen van irrigatie moeten daarom worden bepaald door de operator. Als eenvoudige besproeiingscontroller kan deze alleen worden bediend met een systeemklok, bijvoorbeeld voor besproeiing op vooraf ingestelde tijden. Omdat vochtige gebieden per definitie veel natuurlijke neerslag hebben, kan de bodemvochtigheid onvoorspelbaar veranderen, waardoor het moeilijk is om irrigatie te plannen. Een gesloten regelkring biedt in dit opzicht veel voordelen. Het automatiseren van irrigatie met behulp van sensorische feedback kan uitspoeling van voedingsstoffen en bodemerosie voorkomen en de pompkosten verlagen, omdat irrigatie alleen wordt toegepast wanneer de plant het echt nodig heeft. De bewaking van de irrigatiesystemen is GSM-ondersteund en kan gebruiksvriendelijk vanaf een smartphone worden bediend.

Test

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN PRAKTISCHE VOORBEELDEN

De toepassingsgebieden voor pompbesturingen in de irrigatietechnologie strekken zich uit van landbouw tot tuinbouw.

Een concreet voorbeeld uit de praktijk is een pompbesturingssysteem voor druppelirrigatie in open velden. De besturing en storingsmelding gebeuren via GSM. Dit betekent dat de communicatie met het systeem eenvoudig verloopt via het mobiele telefoonnetwerk. Het automatische detectiesysteem voor leidingbreuk informeert de gebruiker onmiddellijk als het een probleem registreert (zoals een sterke daling van de leidingdruk). Dit minimaliseert het risico op mislukte oogsten tijdens droge weersperioden.

De drukregeling voor het regelen van de pomp wordt uitgevoerd door een frequentieomvormer. In principe kan deze component ook worden bediend via GSM vanaf elke locatie.

FREQUENTIEOMVORMERS EN IRRIGATIESYSTEMEN

Frequentieregelaars schakelen niet alleen de pomp aan en uit, maar regelen ook de snelheid van de pompmotor. Dit betekent dat frequentieomvormers niet alleen voor de pomp, maar ook voor het irrigatiesysteem een grotere bedrijfsefficiëntie bieden. Een typische frequentieomvormer werkt samen met een elektronische druksensor die is geïnstalleerd op de leiding van het irrigatiesysteem stroomafwaarts van de pomp. De sensor meet constant de druk in het irrigatiesysteem en stuurt deze informatie naar de omvormer. De omvormer varieert vervolgens de snelheid van de pomp afhankelijk van de huidige drukmeting. De gewenste insteldruk wordt ingesteld op het bedieningspaneel. De frequentieomvormer vervangt daarom meestal de zogenaamde irrigatieregelaar.

IRRIGATIEREGELING OP MAAT

Samengevat kan een irrigatiecontrolesysteem de werklast minimaliseren, de energiekosten verlagen, de slijtage van het systeem verminderen en ervoor zorgen dat planten water krijgen wanneer dat nodig is. Om dit te laten werken, zijn oplossingen met aangepaste software nodig. Wij hebben ons hierin gespecialiseerd en bieden je complete oplossingen voor irrigatiecontrole.

Na een gedetailleerd technisch advies, planning en ontwikkeling leveren we je kant-en-klare systemen die onmiddellijk kunnen worden ingezet. Of het nu gaat om een irrigatiemachine in de aardappelteelt of een automatische gazonsproeier op de golfbaan – neem contact met ons op en wij realiseren uw irrigatieproject.